Moje ostatnie dziesięć lat realizowania się jako wicemarszałek i marszałek województwa łódzkiego to nieustanne rozmowy z ludźmi, słuchanie Was. To rozmowy o pracy, dającej poczucie bezpieczeństwa Wam i Waszym rodzinom. Wiem, że trzeba zmieniać służbę zdrowia na świetnie wyposażoną, dostępną, bez kolejek i szybko pomagającą w każdym przypadku. Służbę zdrowia, która będzie przedłużała nasze życie. Wiem, że czyste środowisko, powietrze bez smogu, klimat bez kataklizmów to coś czego wszyscy oczekujemy. Wiem, że trzeba wspierać rozwój firm, wspierać ich inwestycje, rozwój i unowocześnianie, muszą być konkurencyjne i lokalnie i ponadregionalnie. Wiem, że potrzebna jest wartościowa i dostępna edukacja dla naszych dzieci, pozwalająca im śmiało patrzeć w świat. Wiem, że region musi mieć silny i innowacyjny, współpracujący ze światem ośrodek Akademicki. Wiem, że dostęp do wysokiej kultury umożliwia rozwój każdego z nas. Wiem, że Rolnictwo to z jednej strony wysokotowarowe gospodarstwa, ale także te mniejsze wymagające szczególnego wsparcia. Rolnictwo to także sfera usług, obsługi, handlu i dostępności komunikacyjnej obszarów wiejskich. Wiem, że wsparcia wymagają miasta i małe, i duże, to ośrodki wzrostu, ale i mające swoje problemy.

We krwi mam dbanie o Województwo Łódzkie, a będąc posłem parlamentu europejskiego w jeszcze szerszym zakresie mógłbym przedstawiać i rozwiązywać potrzeby mieszkańców z poszczególnym gmin, miast, miasteczek i wsi właśnie tam, na europejskim forum. Tam można korzystać z doświadczeń innych europejskich regionów. Można chwalić nasze dokonania. Można zadbać by było obecne inwestowanie w Polskę, w łódzkie. Można zadbać by wspólna, uzgodniona europejska polityka uwzględniała nasze sprawy. Ze swojego doświadczenia wiem, że współpraca europejska przynosi każdemu z partnerów wartość dodaną, wzbogaca i daje narzędzia tym, którzy się rozwijają. I zapewnia stabilną współpracę i gospodarkę tym bardziej rozwiniętym. Wiem, gdzie są w Europie pieniądze, programy, pomysły na realizację naszych potrzeb. Jako poseł, będę o nie walczył i wzbogacał Łódzkie.

Warunkiem spokoju i komfortu jego mieszkańców jest posiadanie dobrej pracy Dlatego moim celem są starania o to, by w Łódzkiem była dobra praca. To jest dla mnie priorytet. Od 2014 roku rozdzielaliśmy fundusze unijne te, które trafią do mieszkańców Łódzkiego do 2020 roku. Największe kwoty skierowaliśmy do przedsiębiorców oraz na rynek pracy. O to zabiegałem. Do 2020 roku ponad 3 miliardy zł trafią do przedsiębiorców, a 1,5 miliarda zł przeznaczonych będzie na dotacje dla otwierających własną działalność gospodarczą, staże dla młodych, refundacje pracodawcom kosztów składki na ubezpieczenia społeczne za skierowanych do pracy bezrobotnych, bony szkoleniowe i zatrudnieniowe. To pieniądze na inwestycje, innowacje, badania, na budowanie konkurencyjności firm. Inwestycje w firmy, to inwestycje w każdego z nas mieszkańców łódzkiego i nasze rodziny.

Musimy inwestować w drogi i rozwijać dostępność, mobilność.
S8, zmodernizowane drogi wojewódzkie to komfort jeżdżenia i większe bezpieczeństwo mieszkańców wielu miejscowości i miast, m.in. Sieradza, Łasku, Wielunia, Pabianic czy Zduńskiej Woli. Ale drogi to coś więcej – to dostęp do atrakcyjnych terenów, na których może tworzyć się biznes, powstawać przedsiębiorstwa. Firma i miejsca pracy to jeden z najważniejszych efektów powstania sieci dróg. Drugi efekt to mobilność mieszkańców, mamy dostęp do pracy, szkoły, uczelni, szpitala, przychodni. Podróż staje się krótka i wiele dóbr dostępnych.

Czy możemy żyć dłużej i w lepszym zdrowiu? Powinno tak być. Łódzkie musi brać udział w międzynarodowych badaniach nad chorobami cywilizacyjnymi – rakiem i chorobami serca Mamy Uniwersytet Medyczny i inne medyczne placówki naukowe, mamy problem zdrowia i stażenia się społeczeństwa. Mamy więc warunki by przyciągać do nas Europejskie Projekty poświęcone zdrowiu, te badania za skoncentrowane duże środki będą mogły pomóc nam i Europie.

Czyste powietrze bez smogu, to gwarancja zdrowia i jakości życia w łódzkim. Odejście od węgla, gazyfikacja, energia odnawialna, transport niskoemisyjny, termomodernizacja to europejska polityka w którą musimy się wpisać. Na realizację UE zapisuje olbrzymie środki, nie możemy ich przeoczyć, łódzkie musi je wykorzystać. Poprawa zdrowia, dłuższe życie, dobrostan to będą rezultaty skutecznej walki ze smogiem i zmianami klimatu. Zadbam o to by łódzkie było benefcjentem funduszy i rezultatów.

Jesteśmy też Regionem Biogospodarki, to jeden z europejskich priorytetów rozwoju. Cel programu Biogospodarka to promocja lokalnych producentów żywności. Certyfikowanie produktów. Mamy olbrzymi potencjał w produkcji żywności najwyższej jakości. Cel to  usługi medyczne, dietetyczne i uzdrowiskowe, inwestowanie w profilaktykę, aktywny styl życia i właściwe odżywianie, dystrybucja zdrowej żywności do domów i szkół. Wsparcie programów dla osób starszych – przedłużające długość życia w zdrowiu i aktywności. Jako poseł będę zabiegał by województwo mogło być w tej części Europy liderem i otrzymało na ten cele dodatkowe pieniądze z Unii.

Ważny jest rozwój miast mniejszych i średnich.

Łodzianie pytali, po co jako marszałek chcę tworzyć Inkubator Przedsiębiorczości w Zduńskiej Woli? A nie lepiej takie działania skupiać w stolicy województwa? Dla mnie odpowiedź jest oczywista. Bo już są tam firmy, które są wizytówką całego naszego województwa, a nawet Polski. I są ludzie, pomysłowi i przedsiębiorczy, którzy chcą i mogą zakładać swoje firmy. Warto im pomóc, wesprzeć na początku tej drogi – i taką właśnie rolę będzie pełnił Inkubator w Zduńskiej Woli.

Gospodarka będzie oparta na połączeniu wiedzy i biznesu tak w najbliższej przyszłości będzie w łódzkim. To tutaj będą rodzić się innowacyjne pomysły i nowe technologie. Tutaj będą przyjeżdżać ludzie kreatywni widząc, że to jest miejsce do poszukiwania i realizowania swoich najbardziej nawet nieprawdopodobnych pomysłów. Mówię o tym z takim przekonaniem, bo na to nastawione są łódzkie uczelnie i łódzkie firmy. Kolejny stopień rozwoju to międzynarodowa współpraca uczelni, firm, europejscy partnerzy i europejskie projekty ze wsparciem Uni Europejskiej. Będę te działania popierał jako europoseł.

Wyzwanie dla łódzkiego to odpady i ich przetwórstwo. Gospodarka Cyrkularna coraz szerzej obecna w Europie powinna wchodzić do łódzkiego. Oszczędne korzystanie z zasobów, powtórne przerabianie odpadów, pozyskanie z nich surowców i energii to wyzwanie dla nauki i przemysłu. Odpady nie mogą trafiać na wysypiska, muszą być surowcem. Na to pieniądze są w Europejskim Funduszu Spójności. Będę zabiegał by trafiały do łódzkiego.

Konieczny jest program wsparcia Obszarów Wiejskich. Ponad 400 mln złotych to budżet Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich do 2020 roku. Pieniądze trafią do gmin i powiatów, a także przedsiębiorców, rolników, kół gospodyń, orkiestr czy ochotniczych straży pożarnych. Poprawią stan dróg, powstanie dzięki nim kanalizacja i nowe targowiska. Stworzone zostaną nowe miejsca pracy, poszerzy się oferta kulturalna, turystyczna (ścieżki tematyczne), ma zostać przeprowadzona renowacja zabytków. Będę zabiegał by w kolejnej perspektywie wsparcie z UE było utrzymane.

Łódzkie dla najmłodszych, rodzin i najstarszych – Pieniądze unijne, które trafią do Łódzkiego, chcemy wydawać z myślą o najmłodszych mieszkańcach Regionu, ich rodzinach i seniorach. Potrzebne będą dedykowane programy i środki finansowe. To między innymi szerokie, programy zdrowotne dla dzieci, miejsca w żłobkach i przedszkolach dla wszystkich potrzebujących. W przedszkolach zajęcia zwiększające szanse w edukacji. W szkołach dodatkowe zajęcia rozwijające zdolności i umiejętności uczniów. Na wsparcie i ułatwiony powrót do pracy muszą liczyć rodzice, którzy opiekują się dziećmi. Ważna jest opieka nad osobami starszymi, więcej oddziałów geriatrycznych w szpitalach, lepsza opieka w domach opieki społecznej, ale także zwiększona aktywność starszych. Cały ten obszar opieki nad rodziną wymaga rozwijania i przenoszenia dobrych wzorów z Europy. Wsparcie finansowe z Unii musi pomagać nam rozwinąć ten sektor. Będę o to zabiegał.

Popieram Koalicję Europejską i jej program. To program rozwoju Polski we wspólnej, współpracującej i pokojowej Europie. Program w którym każdy polski region, każdy z nas znajdzie obszary działania do których mu najbliżej i na których mu zależy szczególnie.

Każdy z punktów Programu Koalicji Europejskiej jest dla nas i o nas:

Celem Koalicji Europejskiej jest trwałe zakorzenienie narodowego i indywidualnego losu Polek i Polaków na Zachodzie. Zapewnienie takich samych standardów: praw i wolności, poziomu życia, możliwości rozwoju, bezpieczeństwa – jakie były dotąd przywilejem mieszkańców Europy Zachodniej.

1. Polska wśród liderów Unii Europejskiej

Poprowadzimy polskie sprawy w Unii tak, żeby wartości i interesy Polaków były traktowane poważnie i załatwiane skutecznie. Skończymy z izolacją Polski w ostatnich latach, odbudujemy dobre relacje z pozostałymi krajami Unii. Polskie sprawy będą omawiane przy głównym stole, będziemy umieli znajdować dla nich poparcie większości.

2. Unia na rzecz wyrównania poziomów życia Europejczyków

Tylko mocna pozycja Polski w Unii Europejskiej da Polkom i Polakom gwarancje takiego poziomu życia, jakim cieszą się obywatele bogatych krajów Unii. Drogą do dynamicznego wzrostu dochodów jest wzmacnianie Jednolitego Rynku, wspólnego obszaru handlu, inwestycji i usług, gdzie Polacy i ich firmy mogą wykorzystywać swe atuty. Zadbamy o politykę równej konkurencji w UE. Nie pozwolimy na jej ograniczanie, też na rynku usług. Chcemy, by Unia zapewniła naszym firmom dostęp do rynków trzecich, a Europie – skuteczną konkurencję z resztą świata. Zapewnimy dobre warunki pracy dla wszystkich zatrudnionych w krajach Unii. UE musi przeciwstawiać się pracy bez umowy, godziwego wynagrodzenia i fikcyjnemu samozatrudnieniu.

3. Fundusze europejskie dla obywateli i samorządów

Według projektu budżet Unii na lata 2021-27 ma wzrosnąć o ponad 10 procent a udział w nim Polski – spaść o tyle samo. To niedopuszczalne. Obronimy fundusze europejskie dla naszych regionów, miast i wsi oraz zadbamy o zwiększanie udziału samorządów w ich dystrybucji. Zgodnie z zasadą pomocniczości będziemy pilnować, aby decyzje w Unii zapadały na możliwie najniższym szczeblu – jak najbliżej ludzi, których dotyczą.

4. Unia czystego powietrza i taniej energii

Polska ma najgorsze powietrze w Europie. Pozyskamy środki unijne na zieloną energię, chroniącą klimat, nasze zdrowie, eliminującą smog, a zarazem tańszą dla przemysłu i tworzącą dziesiątki tysięcy miejsc pracy.
Odchodzenie od paliw kopalnych, solidarność energetyczna i klimatyczna UE to dla Polaków szansa, a nie – jak wmawiają dziś rządzący – zagrożenie.

5. Unia zdrowszego i dłuższego życia

W Unii Europejskiej, a szczególnie w Polsce, choroby nowotworowe są drugą przyczyną zgonów. Polska nadal pozostaje trzecim krajem pod względem umieralności na choroby nowotworowe w całej Europie.
Stworzymy Europejski Program Onkologiczny, który odwróci niekorzystny trend i zdecydowanie skróci oczekiwanie na niezbędne badania.

6. Unia lepszej żywności i równych szans dla rolnictwa

Polskie rolnictwo dostarcza Europie znakomitą żywność, jednak potrzebuje dalszej modernizacji. Będziemy walczyć o prawdziwą równość szans w UE, także w obszarze dopłat bezpośrednich i wspólnych standardów jakości.

7. Unia Europejska wartości

UE powstała i rozwija się jako wspólnota wartości, na czele z prawami człowieka, demokracją, praworządnością i solidarnością. Jest wstydem, że od 2015 roku władze RP te wartości łamią. Zadbamy, by te normy,
zwłaszcza równe prawa kobiet i mężczyzn, osób z niepełnosprawnościami oraz mniejszości, były stanowczo egzekwowane.

8. Unia wspólnego bezpieczeństwa

Europa potrzebuje dużych i mądrze zaplanowanych inwestycji w swoje bezpieczeństwo. Wymaga tego współczesny świat i nasze otoczenie, czasami wrogie. Będziemy się starać o ściślejszą współpracę obronną UE, ale i wzmocnienie sojuszu z USA w ramach NATO. Zapewnimy w Unii warunki do modernizacji polskiego przemysłu obronnego i środki na rozwój nowych technologii.

9. Unia Europejska dla młodych

Przyszłość Unii musimy projektować tak, by jak najlepiej służyła przyszłym pokoleniom. Otwartość, przedsiębiorczość i innowacyjność młodego pokolenia są gwarancją zrównoważonego rozwoju UE. Ułatwimy młodym podróżowanie po Europie, wprowadzając europejską legitymację studencką i szkolną gwarantującą jednolite zniżki i uprawniającą do opieki zdrowotnej w całej Europie. Na poziomie europejskich przepisów zadbamy o to, żeby staże zawodowe pozwalały młodym ludziom uniezależnić się finansowo oraz zdobyć doświadczenie zawodowe potrzebne na rynku pracy.

10. Unia spójna transportowo i komunikacyjnie

Dokończymy rewolucję w polskiej komunikacji, zapewniając wszystkim Europejczykom, w tym Polakom, odpowiednie połączenia: kolejowe, drogowe i telekomunikacyjne.