Skierniewice na ścieżce dynamicznego rozwoju

Połączenia kolejowe na trasie Koluszki-Skierniewice oraz przyszłość połączeń Łódź-Warszawa, funkcjonowanie Szpitala Wojewódzkiego w Skierniewicach, inwestycje i remonty na drogach powiatowych oraz wsparcie przedsiębiorczości i zatrudnienia

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

to tematy, które dominowały w trakcie kolejnego, wyjazdowego posiedzenia Zarządu Województwa Łódzkiego w Skierniewicach. Spotkanie z Prezydentem Miasta i Starostą Skierniewickim zaowocowało szeregiem deklaracji, co do dalszego rozwoju miasta i powiatu. Perspektywa unijna 2014-2020, to wielka szansa na dalszy, dynamiczny rozwój skierniewickiej ziemi.

Bookmark the Link.