Sejm przyjął ustawę o rewitalizacji

Teraz ustawa czeka na podpis prezydenta. Wpisuje się ona w Narodowy Program Rewitalizacji, na który przeznaczonych jest 25 mld zł. Zapisy uporządkują dzisiejsze pojmowanie rewitalizacji. Powinna być ona dobrze zaplanowana i uwzględniać sferę społeczną, gospodarczą i przestrzenną. Nie będzie jedynie remontem, modernizacją czy odbudową, a kompleksowym, wielowymiarowym procesem, którego głównym celem jest trwałe podniesienie jakości życia na obszarze zdegradowanym. W ustawie silnie zwrócono uwagę na udział społeczeństwa w całym procesie. Mówiliśmy dzisiaj o tym z posłami: Elżbietą Królikowską-Kińską i Cezarym Grabarczykiem. Było też o drogach i szybkich połączeniach kolejowych.k1k2k3k4549002fd528ae_o

Bookmark the Link.