Rok Szkolny 2018/2019 rozpoczęty

W uroczystej inauguracji Roku Szkolnego 2018/2019 w placówkach oświatowych powiatu pabianickiego wziął dzisiaj udział marszałek WŁ Witold Stępień. Gospodarzem wydarzenia, które odbyło się w Zespole Szkół Nr 3 im. Legionistów Miasta Pabianic był starosta pabianicki, Krzysztof Habura.

– Edukacja to jeden z priorytetów, który wspomagamy środkami unijnymi. To pomaganie uczniom, ale też dokształcanie i wyposażanie w nowe kompetencje nauczycieli. Tym ostatnim życzę skuteczności w procesie kształcenia i wychowania, a samym uczniom osiągnięcia w tym roku wielu sukcesów naukowych, sportowych i artystycznych oraz spełnienia marzeń. Wspierajmy wspólnie edukację naszej młodzieży, bo od niej wiele zależy – powiedział nam marszałek Witold Stępień.
W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele wszystkich szkół i placówek powiatu pabianickiego. Wydarzenie było też okazją do oficjalnego uhonorowania stypendiami starosty, wyróżniających się uczniów szkół średnich powiatu pabianickiego. Uroczystość zakończył pokaz teatralno-multimedialny przygotowany przez uczniów ZS Nr 3.
W tym samym czasie, w miejskiej inauguracji roku szkolnego w Łodzi wzięła udział członek zarządu województwa łódzkiego Joanna Skrzydlewska. Uroczystość odbyła się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Żeromskiego 115 w Łodzi.

Bookmark the Link.