Program

Moje ostatnie osiem lat realizowania się jako wicemarszałek i marszałek województwa łódzkiego to nieustanne rozmowy z ludźmi, słuchanie Was. To rozmowy o pracy, dającej poczucie bezpieczeństwa Wam i Waszym rodzinom. Wiem, że trzeba zmieniać służbę zdrowia i rozmawiać o systemie emerytalnym. We krwi mam dbanie o Województwo Łódzkie, a będąc posłem w jeszcze szerszym zakresie mógłbym artykułować potrzeby mieszkańców z poszczególnym gmin, miast, miasteczek i wsi na ogólnopolskim forum. Wiem, gdzie są pieniądze na realizację Naszych potrzeb. Jako poseł, będę o nie walczył i wzbogacał nimi Łódzkie.

Budujmy, odnawiajmy, upiększajmy województwo łódzkie. Ale wiem też, co jest najważniejsze, o czym nigdy nie można zapomnieć. Dążąc do ładniejszego regionu, pamiętam, że warunkiem spokoju i komfortu jego mieszkańców jest posiadanie dobrej pracy. Nie każdy taką ma – choć stopa bezrobocia jest dziś najniższa od kilku lat (w końcu lipca w Łódzkiem wyniosła 11,2 procent). Dlatego moim celem są starania o to, by w Łódzkiem była dobra praca. To jest dla mnie priorytet. Właśnie rozdzieliliśmy fundusze unijne na najbliższe lata – te, które trafią do mieszkańców Łódzkiego do 2020 roku. Największe kwoty skierowaliśmy do przedsiębiorców oraz na rynek pracy. O to zabiegałem. I tak, do 2020 roku ponad 3 miliardy zł trafią do przedsiębiorców, a 1,5 miliarda zł przeznaczonych będzie na dotacje dla otwierających własną działalność gospodarczą, staże dla młodych, refundacje pracodawcom kosztów składki na ubezpieczenia społeczne za skierowanych do pracy bezrobotnych, bony szkoleniowe i zatrudnieniowe.

Dedykowane dla przedsiębiorców pieniądze są w dwóch osiach Regionalnego Programu Operacyjnego: I oś „Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy” oraz II oś „Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka”. Łącznie 2 miliardy zł. To pieniądze dla przedsiębiorców, konsorcjów naukowych, małych, średnich i mikro firm. Mogą być przeznaczane na budowanie modeli biznesowych, prace badawczo-rozwojowe, innowacyjne procesy, zdobywanie nowych rynków, promocję. Wiem, że do końca tego roku Centrum Obsługi Przedsiębiorcy ogłosi dwa konkursy dedykowane przedsiębiorcom: Projekty B+R przedsiębiorstw (ok. 25 mln zł) oraz Innowacje w MŚP (pula także 25 mln zł). COP służy Wam pomocą: zaprasza na ul. Moniuszki 7/9, codziennie, w poniedziałek w godz. 8.00-18.00, i od wtorku do piątku w godz. 8.00-16.00.

S8 to komfort jeżdżenia i większe bezpieczeństwo mieszkańców wielu miejscowości i miast, m.in. Sieradza czy Zduńskiej Woli. Ale S8 to coś więcej. To „otworzenie” atrakcyjnych terenów, na których może tworzyć się biznes, mogą powstawać przedsiębiorstwa. A nowe miejsca pracy to jeden z najważniejszych – moim zdaniem – efektów powstania tej drogi. To stąd – nawet gdy droga już gotowa – moja wola, by nie przestać zajmować się nią. By wraz z Łódzką Agencją Rozwoju Regionalnego rozwijać tereny przy drodze, mając na uwadze dobro okolicznych mieszkańców.

Łodzianie pytali, po co jako marszałek chcę tworzyć Inkubator Przedsiębiorczości w Zduńskiej Woli? A nie lepiej takie działania skupiać w stolicy województwa? Dla mnie odpowiedź jest oczywista. Bo już są tam firmy, które są wizytówką całego naszego województwa, a nawet Polski. I są ludzie, pomysłowi i przedsiębiorczy, którzy chcą i mogą zakładać swoje firmy. Warto im pomóc, wesprzeć na początku tej drogi – i taką właśnie rolę będzie pełnił Inkubator w Zduńskiej Woli.

Uważam, że w najbliższej przyszłości łódzka gospodarka będzie oparta na połączeniu wiedzy i biznesu. To tutaj będą rodzić się innowacyjne pomysły i nowe technologie. Tutaj będą przyjeżdżać ludzie kreatywni widząc, że to jest miejsce do poszukiwania i realizowania swoich najbardziej nawet nieprawdopodobnych pomysłów. Mówię o tym z takim przekonaniem, bo na to nastawiona jest polityka województwa łódzkiego realizowana we współpracy z uczelniami i najbardziej zakorzenionymi w naszym regionie koncernami. Będę te działania popierał już jako poseł. Łódzkie będzie też najlepiej skomunikowanym regionem w Polsce i centrum logistycznym Europy. Stąd będą rozpoczynać się szlaki eksportowe wielu firm.
Łódzkie to jeden z najdynamiczniej rozwijających się regionów w kraju. Myślę, że w ciągu najbliższych 5 lat będziemy widzieć tego efekty.

Czy możemy żyć dłużej i w lepszym zdrowiu? Powinno tak być, choć pewnie nie poprawi się to z dnia na dzień. Ale taki jest cel programu, który realizujemy „Łódzkie, żyjmy dłużej i zdrowiej – Centrum Polskiej Biogospodarki”.
Analizy pokazują, że możemy być liderem w kraju, a Unia bardzo chce Biogospodarkę wspierać (będą na to fundusze). Mamy olbrzymi potencjał w produkcji żywności najwyższej jakości. Naszą specjalnością mogą stać się usługi medyczne, dietetyczne i uzdrowiskowe. Będziemy inwestować w profilaktykę. Chcemy zająć się edukacją promującą aktywny styl życia i właściwe odżywianie. Będziemy wspierać programy dla osób starszych – przedłużające długość życia w zdrowiu i aktywności. Cel programu Biogospodarka to promocja lokalnych producentów żywności. Certyfikowanie produktów, a potem promocja wśród mieszkańców. Warto zwiększać sprzedaż tej zdrowej lokalnej żywności. Bezpośrednio z małych sklepików czy targowisk powinna trafiać na nasze stoły oraz do szkół. Jako poseł będę zabiegał by województwo otrzymało na ten cele dodatkowe pieniądze z Unii.

Konstantynów Łódzki, Zgierz, Aleksandrów Łódzki – tym miasto należy się uwolnienie od korków, nie powinny przez nie masowo przejeżdżać TIR-y. Dlatego tak ważne jest wpisanie drogi S14 na listę podstawowych inwestycji. Cieszę się z tej decyzji rządu. Budujmy S14! Jako poseł dopilnuję, by ta inwestycja była zrealizowana i to w jak najkrótszym czasie.

Ponad 400 mln złotych to budżet Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich do 2020 roku. Pieniądze trafią do gmin i powiatów, a także przedsiębiorców, rolników, kół gospodyń, orkiestr czy ochotniczych straży pożarnych. Poprawią stan dróg, powstanie dzięki nim kanalizacja i nowe targowiska. Stworzone zostaną nowe miejsca pracy, poszerzy się oferta kulturalna, turystyczna (ścieżki tematyczne), ma zostać przeprowadzona renowacja zabytków.

Łódzkie dla najmłodszych – Pieniądze unijne, które trafią do Łódzkiego, chcemy wydawać z myślą o Was, Rodzinach i najmłodszych mieszkańcach Regionu: 9 tysięcy dzieci obejmiemy programami zdrowotnymi, Nie musicie się martwić o miejsce dla swoich pociech w przedszkolu – odsetek dzieci w wieku 3-4 lat objętych edukacją przedszkolną osiągnie w Łódzkiem minimum 85 procent. W przedszkolach oferowane będą zajęcia zwiększające szanse w edukacji przedszkolnej. W szkołach zaproponujemy dodatkowe zajęcia rozwijające zdolności i umiejętności uczniów. Na wsparcie i ułatwiony powrót do pracy liczyć mogą rodzice, którzy opiekują się dziećmi do 3. roku życia (pomoc obejmie 5 tys. osób). Będę wspierał Kartę Rodzin Wielodzietnych. Rozumiem również jak ważną sprawą jest opieka nad osobami starszymi, o działaniach skierowanych na tę grupę nie wolno nam zapominać, a więc zadbać by było więcej oddziałów geriatrycznych w szpitalach, lepsza opieka w domach opieki społecznej, ale także zwiększona aktywność starszych.