Biografia

Urodziłem się w 1956 roku w Konstantynowie Łódzkim. Tu mam dom, w którym mieszkam z żoną Dagmarą, tu urodził się mój syn Tomasz. W latach 1971-1975 uczęszczałem do Liceum Ogólnokształcącego w Konstantynowie. Później zacząłem studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Łódzkiej. Moim kierunkiem była elektronika. Studia ukończyłem w 1980 r. Ponieważ miałem stypendium Zakładów Przemysłu Wełnianego „Konstilana”, w tym samym roku podjąłem tam pracę. Po studiach musiałem odbyć szkolenie wojskowe. Jako inżynier elektronik trafiłem do wojsk radiotechnicznych.
Po wojsku zaczęła się praca zawodowa. Nie opuszczałem rodzinnego Konstantynowa. Zajmowałem różne stanowiska, zajmując się głównie sprawami energetyki i ciepłownictwa. W 1997 r. zacząłem pracować w Przedsiębiorstwie Komunalnym Gminy Konstantynów Łódzki jako specjalista ds. ciepłowniczych, a później jako dyrektor techniczny i prokurent zarządu.
Zawsze interesowała mnie polityka, funkcjonowanie mechanizmów administracji i samorządów. Dlatego w 1998 r. wziąłem udział w wyborach samorządowych z listy Konstantynowskiego Porozumienia Samorządowego. Od stycznia 2001 r. jestem członkiem Platformy Obywatelskiej. Rok później zostałem sekretarzem miasta w Urzędzie Miejskim w Konstantynowie. Nadzorowałem sprawy organizacyjne, kadrowe, pracę Biura Rady Miejskiej, Gminnego Centrum Informacji, Referatu Pozyskiwania Funduszy i Promocji, Referatu Oświaty, Domu Kultury, Przychodni Miejskiej, Biblioteki, Centrum Sportu i Rekreacji oraz Ośrodka Pomocy Społecznej. Wyliczam te funkcje, żeby pokazać, jak ciężką, ale dobrą szkolę trzeba przejść, żeby poznać od podszewki mechanizm podejmowania decyzji, planowania budżetu, zdobywania i dzielenia pieniędzy, ustalania hierarchii potrzeb, a także odpowiedzialności za siebie i innych. Wszystko to wymagało ciągłego podnoszenia kwalifikacji. W 2004 r. uzyskałem od Ministra Skarbu Państwa dyplom złożenia egzaminu dla członków rad nadzorczych.
W lutym 2008 r. zostałem członkiem Zarządu Województwa Łódzkiego, a rok później objąłem stanowisko wicemarszałka. W grudniu 2010 r. wybrano mnie na stanowisko marszałka województwa. Pełnię tę funkcję do dziś, gdyż w 2014 r. Sejmik Województwa Łódzkiego obdarzył mnie zaufaniem po raz drugi.
Staram się działać jak najbardziej aktywnie na różnych polach. Tylko wielopłaszczyznowość tych działań pozwala skutecznie pracować dla województwa i jego mieszkańców. Jestem członkiem Komitetu Regionów Unii Europejskiej, gdzie pracuję w Komisjo ochrony Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii oraz w Komisji Polityki Spójności Terytorialnej, a także koordynatorem inicjatywy flagowej ds. walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym w ramach Strategii Europa 2020. Pełnię funkcję sprawozdawcy opinii Komitetu Regionów w sprawie komunikatu Komisji Europejskiej „Energia odnawialna: ważny uczestnik europejskiego rynku energii”. Jestem też członkiem Wspólnego Komitetu Konsultacyjnego UE-Czarnogóra.
Moje odznaczenia to Złoty Krzyż Zasługi, Srebrny medal za Długoletnią Służbę, Brązowy Medal za Zasługi dla obronności Kraju, Brązowa Odznaka za Zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego i Srebrny Medal za Długoletnią Służbę. Traktuję je jako motywację do dalszego działania na rzecz ludzi i regionu. Nagrodzono mnie też nagrodą „Człowiek Roku – Przyjaciel Kolei” w 2011 r. a rok później Nagrodą Innowacyjności w Transporcie. Szczególnie dumny jestem z tytułu Honorowego Obywatela Konstantynowa Łódzkiego, przyznanego mi w 2014 r. Od 2004 r. w ramach Konstantynowskiego Porozumienia Samorządowego organizuję pomoc żywnościową dla najuboższych.
Co jeszcze mógłbym o sobie powiedzieć? Lubię spacerować po górach. Interesuję się prasą, mediami i komputerami. Ale największą moją pasją jest praca dla innych i związane z tym projekty – Łódzka Kolej Aglomeracyjna, system nowoczesnych dróg w województwie, czyste środowisko, rozwój energii odnawialnych, nowe inwestycje i praca dla ludzi. To jest najważniejsze.