Biografia

Urodziłem się w 1956 roku w Konstantynowie Łódzkim. Tu mam dom, w którym mieszkam z żoną Dagmarą, tu urodził się mój syn Tomasz. W latach 1971-1975 uczęszczałem do Liceum Ogólnokształcącego w Konstantynowie, tu zdałem Maturę. Później zacząłem studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Łódzkiej. Moim kierunkiem była otwarta wtedy elektronika. Studia ukończyłem w 1980 r. Ponieważ miałem stypendium Zakładów Przemysłu Wełnianego „Konstilana”, w tym samym roku podjąłem tam pracę. Po studiach musiałem odbyć szkolenie wojskowe. Jako inżynier elektronik trafiłem do wojsk radiotechnicznych.


Po wojsku zaczęła się praca zawodowa. Nie opuszczałem rodzinnego Konstantynowa. W „Konstilanie” zajmowałem różne stanowiska, zajmując się głównie sprawami automatyki, energetyki i ciepłownictwa. W 1992 r. zacząłem pracować w Przedsiębiorstwie Komunalnym Gminy Konstantynów Łódzki jako specjalista ds. energetycznych, a później jako dyrektor Ciepłowni Miejskiej, dyrektor techniczny i prokurent zarządu.
Zawsze interesowała mnie polityka, funkcjonowanie mechanizmów administracji i samorządów. Dlatego w 1998 r. wziąłem udział w wyborach samorządowych z listy Konstantynowskiego Porozumienia Samorządowego. Od stycznia 2001 r., od Zjazdu w Hali Oliwii, jestem członkiem Platformy Obywatelskiej. W 2002 roku zostałem sekretarzem miasta w Urzędzie Miejskim w Konstantynowie.

Nadzorowałem sprawy organizacyjne, kadrowe, pracę Biura Rady Miejskiej, Gminnego Centrum Informacji, Referatu Pozyskiwania Funduszy Europejskich i Promocji, Referatu Oświaty, Domu Kultury, Przychodni Miejskiej, Biblioteki, Centrum Sportu i Rekreacji oraz Ośrodka Pomocy Społecznej. Wyliczam te funkcje, żeby pokazać, jak ciężką, ale dobrą szkolę trzeba przejść, żeby poznać od podszewki mechanizm podejmowania decyzji, planowania budżetu, zdobywania i dzielenia pieniędzy, ustalania hierarchii potrzeb, a także odpowiedzialności za siebie i innych. Wszystko to wymagało ciągłego podnoszenia kwalifikacji. W 2004 r. uzyskałem od Ministra Skarbu Państwa dyplom złożenia egzaminu dla członków rad nadzorczych.

W lutym 2008 r. zostałem członkiem Zarządu Województwa Łódzkiego, a rok później objąłem stanowisko wicemarszałka. W grudniu 2010 r. wybrano mnie na stanowisko marszałka województwa. Ponownie objąłem tę funkcję od 2014 r. Sejmik Województwa Łódzkiego obdarzył mnie zaufaniem po raz drugi. Funkcja marszałka województwa wygasła po wyborach w 2018 roku i od listopada 2018 jestem nadal Radnym Województwa Łódzkiego.

Jestem pierwszym jak dotąd marszałkiem, który pełnił ten urząd przez dwie kadencje. Bezpośrednio nadzorowałem organizację Urzędu Marszałkowskiego, Infrastrukturę drogową i Kolejową, Cyfryzację, Promocję województwa i Współpracę Zagraniczną, Przedsiębiorczość, Politykę Regionalną i pozyskanie funduszy, Biuro Planowania Przestrzennego, Biuro Regionalne w Brukseli, Biuro w Chengdu w Chinach. Zarząd Województwa, którym kierowałem to była również Służba Zdrowia, Polityka Społeczna, Promocja Sportu i Turystyki, Kultura i Edukacja, Rolnictwo i Ochrona Środowiska, Zarządzanie Funduszami Unijnymi w obszarach społecznym, rolnym i szeroko rozumianego programu operacyjnego. Ogrom spraw, inwestycji, decyzji, ogrom wsparcia i inicjatyw.
W każdym z tych obszarów Województwo Łódzkie zrobiło istotny krok w rozwoju.

Staram się działać jak najbardziej aktywnie na różnych polach. Tylko wielopłaszczyznowość tych działań pozwala skutecznie pracować dla województwa i jego mieszkańców. Jestem członkiem Komitetu Regionów Unii Europejskiej, przedstawicielstwa 350 samorządowców z 250 regionów z całej Europy. Tam pracuję w Komisji Ochrony Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii ENVE oraz w Komisji Polityki Spójności Terytorialnej COTER, a także przedstawicielem Komitetu Regionów w Platformie Regionów Węglowych powołanej przez Komisję Europejską. Byłem sprawozdawcą opinii Komitetu Regionów w sprawie komunikatu Komisji Europejskiej „Energia odnawialna: ważny uczestnik europejskiego rynku energii”. Także sprawozdawcą opinii Komitetu Regionów „Śródokresowa ocena programu Ochrony Środowiska i Klimatu LIFE 2014-2020”. Obecnie pracuję jako sprawozdawca nad opinią „Wdrażanie Porozumienia Paryskiego poprzez innowacyjną i zrównoważoną Transformację Energetyczną na poziomie regionalnym i lokalnym”, która będzie głosem KR dla wzmocnienia Funduszu Spójności i roli regionów węglowych dla ochrony klimatu.. Byłem członkiem delegacji Komitetu Regionów na Szczyt Klimatyczny COP23 Fidżi-Bonn w 2017r, i na Szczyt Klimatyczny COP24 w Katowicach w 2018r.

Moje odznaczenia to Złoty Krzyż Zasługi, Srebrny medal za Długoletnią Służbę, Brązowy Medal za Zasługi dla obronności Kraju, Brązowa Odznaka za Zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego i Srebrny Medal za Długoletnią Służbę, Medale za zasługi dla Policji i dla Straży Pożarnej. Traktuję je jako motywację do dalszego działania na rzecz ludzi i regionu. Nagrodzono mnie też nagrodą „Człowiek Roku – Przyjaciel Kolei” w 2011 r. a rok później Nagrodą Innowacyjności w Transporcie. Szczególnie dumny jestem z tytułu Honorowego Obywatela Konstantynowa Łódzkiego, przyznanego mi w 2014 r. Od 2004 r. w ramach Konstantynowskiego Porozumienia Samorządowego organizowałem pomoc żywnościową dla najuboższych.

Co jeszcze mógłbym o sobie powiedzieć? Lubię spacerować po górach. Interesuję się prasą, mediami i komputerami. Ale największą moją pasją jest praca dla innych i związane z tym projekty – Łódzka Kolej Aglomeracyjna, system nowoczesnych dróg w województwie, czyste środowisko, rozwój energii odnawialnych, budżet obywatelski, nowe inwestycje i praca dla ludzi. To jest najważniejsze

Dodaj komentarz