LodzkieGO! – szansa dla łódzkich przedsiębiorców

W Dobroniu na terenie Firmy Soligrano odbyła się konferencja inaugurująca program Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego LodzkieGO.

Celem projektu „LodzkieGO” jest zwiększenie wartości eksportu firm, a także stały 
i długotrwały rozwój sektora MŚP, co przyczyni się do wzrostu konkurencyjności firm z regionu łódzkiego na rynkach międzynarodowych.
– W porównaniu do podobnych przedsięwzięć, które realizowane były w przeszłości, ten jest unikalny, ponieważ oferuje rozwiązania na miarę każdej firmy, poprzez wprowadzenie wstępnych badań potrzeb i możliwości przedsiębiorców biorących udział w projekcie – podkreślił Witold Stępień, marszałek województwa łódzkiego.

LodzkieGO to dla małych i średnich przedsiębiorstw z regionu szansa na zdobycie nowych rynków zbytu, przede wszystkim zagranicznych. W projekcie stawiamy na współpracę firm m.in. z branż posiadających strategiczne znaczenie dla gospodarki województwa łódzkiego tj. budowlanej, innowacyjnego rolnictwa i przetwórstwa, logistyki, energetyki i odnawialnych źródeł energii oraz informatyki i telekomunikacji.

– Dla wielu przedsiębiorców z naszego regionu może to być jedna z niewielu szans na zdobycie potencjalnych kontrahentów bez ponoszenia kosztów. To również świetna okazja do wymiany doświadczeń z innymi przedsiębiorcami – dodał podczas konferencji Kamil Rabenda, prezes Soligrano.
Celem spotkania była także promocja strony go.lodzkie.pl, poprzez którą zainteresowani przedsiębiorcy będą mogli aplikować do programu.

Bookmark the Link.