Jestem Dumny z Łódzkiego

W trakcie ostatnich lat, będąc marszałkiem województwa łódzkiego zadbałem o:

Łódzka Kolej Aglomeracyjna to 34 nowe Flirty i Impulsy, nowe połączenia, zmodernizowane przystanki i linie  – możemy szybko i wygodnie dotrzeć do wielu miejscowości w regionie,.

zbudowane drogi i autostrady – oszczędzamy czas i pieniądze szybko dojeżdżając do pracy, przedszkola i szkoły,

modernizowane oddziały szpitalne, zakupy nowego sprzętu, nowe bloki operacyjne – przyjmowanie pacjentów w godnych warunkach,

odnowione centra miast i miasteczek – żyjemy w przyjaznej przestrzeni i lubimy miejsca, w których mieszkamy,

budżet obywatelski – mamy wpływ na publiczne wydatki; na konkretne projekty to Wasze ponad 100 tys. głosów – powstają chodniki, place zabaw, zieleńce i siłownie,

inwestycje unijne – przedszkola, żłobki, szkoły, hale gimnastyczne, baseny, parkingi, nowe targowiska – województwo łódzkie otrzymało 9 mld zł funduszy unijnych!

jest bezpieczniej – policja i strażacy dostali pieniądze, za które kupili specjalistyczny sprzęt,

przedsiębiorcy rozwijają swoje firmy – 2 miliardy złotych środków unijnych.

inwestycje w Kulturę , zmodernizowany Teatr Wielki, Muzeum Sztuki, Muzeum Archeologiczne, Filharmonia, wykorzystanie środków unijnych na dostęp do kultury,

– uruchomiliśmy w partnerstwie z ŁKA i 10 miastami sieć rowerów publicznych, to w sumie 1002 rowery na 112 stacjach, to Rower Wojewódzki

– jako pierwszy region wprowadziliśmy Kartę Dużych Rodzin z ulgami dla rodzin wielodzietnych,

– jako pierwszy region wprowadziliśmy Granty Sołeckie, system małych grantów dla sołectw na wspólne wiejskie przedsięwzięcia,

– województwo współpracowało z firmami i rozwijało innowacyjną przedsiębiorczość- powstał SkyHub dla młodych firm, Europejskie Forum Gospodarcze, Biokongres w łódzkim, które zostało Bioregionem, wspieraliśmy internacjonalizacje przedsiębiorstw,

– wprowadzaliśmy innowacyjny system informacji o funduszach docierając do firm, do gmin, bezpośrednio do potencjalnych beneficjentów, zdobywaliśmy nagrody Ministerstwa w skali Kraju,