Informujemy, jak pozyskiwać fundusze unijne

Bezpłatna pomoc specjalistów! Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w Województwie Łódzkim serdecznie zaprasza na bezpłatne konsultacje w ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych. Specjalista ds. Funduszy Europejskich udzieli pomocy w zakresie możliwości pozyskania wsparcia z Funduszy Europejskich na realizację Państwa przedsięwzięć. Szczegóły: http://www.rpo.lodzkie.pl/wiad/397-mobilne-punkty-informacyjne-w-wojew%C3%B3dztwie-%C5%82%C3%B3dzkim-w-pa%C5%BAdzierniku-2015-r

Bookmark the Link.